עיצוב אמנותי וצילום עבור מגזין נוער סוכות מבית המרווה לצמא (3)