עיצוב אמנותי וצילום עבור מגזין נוער סוכות מבית המרווה לצמא (5)